Naše osvedčenie

„Spoločenská zodpovednosť firiem“ je dnes najteplejším perom po celom svete. Od založenia spoločnosti v roku 1997, pre spoločnosť Hunter, hrala zodpovednosť za ľudí a životné prostredie najdôležitejšiu úlohu, ktorá bola vždy veľkým záujmom zakladateľa našej spoločnosti. spoločnosti.

Naša zodpovednosť voči zamestnancom

Zabezpečte si pracovné miesta / celoživotné vzdelávanie / rodinu a kariéru / zdravé a vhodné až do dôchodku. V spoločnosti Hunter kladieme osobitný dôraz na ľudí. naši zamestnanci sú to, čo z nás robí silnú spoločnosť. Správame sa k sebe úctivo, s uznaním. a trpezlivosť. naše odlišné zameranie na zákazníka a rast našej spoločnosti sú možné iba na tomto základe.

Naša zodpovednosť za životné prostredie

Naša spoločenská zodpovednosť

Darujte knihy rôznym školám / venujte väčšiu pozornosť zmierňovaniu chudoby / Aktívne podporujte deti v škole

VERZIA BSCI 2021

BSCI-01
our certificates