Náš certifikát

Dnes je „Corporate Social Responsibility“ najhorúcejšími perami na celom svete. Od založenia spoločnosti v roku 1997 zohráva pre Hunter zodpovednosť za ľudí a životné prostredie najdôležitejšiu úlohu, ktorá bola vždy veľkým záujmom zakladateľa našej spoločnosti. spoločnosti.

Naša zodpovednosť voči zamestnancom

Bezpečné pracovné miesta/celoživotné vzdelávanie/rodina a kariéra/zdravý a fit až do dôchodku. V spoločnosti Hunter kladieme na ľudí osobitnú hodnotu.naši zamestnanci sú to, čo z nás robí silnú spoločnosť.Správame sa k sebe úctivo, vďačne.a trpezlivosť. Naše odlišné zameranie na zákazníka a rast našej spoločnosti sú možné len na tomto základe.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu

Naša spoločenská zodpovednosť

Darujte knihy rôznym školám /venujte väčšiu pozornosť zmierňovaniu chudoby / Aktívne podporte deti v škole

VERZIA BSCI 2021

BSCI-01
naše certifikáty